מעטפ"ת: תוכנית שילוב והכלה בית ספרית

עבור אל מעטפ"ת: תוכנית שילוב והכלה בית ספרית