4 תיאוריות להסתגלות של ילדים

לא מעט חוקרים ואנשי מקצוע הציעו תיאוריות והסברים כיצד בני אדם מתפקדים ומסתגלים לסביבתם. בפרקים הבאים נציג בקצרה את ההשקפה של ארבע גישות מובילות לשאלות אלה:

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
he_ILHE_IL