מעטפ"ת: עקרונות התוכנית

התוכנית מתמקדת בקשיי הסתגלות של התלמיד שנובעים מלקות במיומנויות חברתיות רגשיות (מח"ר) ובתרומת הסביבות המחנכות להחמרה או להקלה של הקשיים.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
he_ILHE_IL