מפגש רביעי: מודעות חברתית (המשך)

לתווך לילד מצבים רגשיים של הנוכחים בבית, לנצל מצבים טעונים רגשית בבית ולעצור ולתווך לילד מה קורה.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
he_ILHE_IL