מודעות עצמית לרגשות ומחשבות

המטרה להמשיך ולפתח את העמדה הסקרנית של ההורה ואת הנכונות של הילד לשתף איתה פעולה (וכך להיפתח).  בשלב זה כבר נתחיל לשמוע על חלק מהילדים שמספרים בהתלהבות, אבל רובם עדיין משתפים בחוסר חשק וחלק עדיין לא משתפים בכלל.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.