מודעות עצמית להתנהגות

המטרה לעורר עמדה סקרנית של הורה כלפי הילדים שלו. ולתת הדגמה שלנו מתעניינים בהם שזה מקרב בקשר. להכניס כלי פשוט של היכרות. כלי ראשון כלי התנהגותי וכלי שני כלי מחשבתי.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
he_ILHE_IL