הסתגלות: מבוא לשינויים ומעברים

סביבת חייהם של צעירים ומבוגרים משתנה מעת לעת ותקופת הילדות והנעורים מתאפיינת בצמיחה מהירה, גופנית ונפשית. השפעת השינויים האלה הילדים מודדים ביחס להתנהגותם כלפי הסביבה הקרובה ותגובת הסובבים אותם. 

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
מעבר לסרגל הכלים