הסתגלות ילדים: התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית

הגישה הקונסטרוקטיביסטית מניחה שילדים וילדות אינן דמויות פסיביות שהסביבה מאביסה אותם בידע וכופה עליהם את רצונה.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
מעבר לסרגל הכלים