הסתגלות: יחסי גומלין בין ילדים לסביבתם

כאשר יש התנגשות בין הסגנון והקצב של אחד המשתתפים (מורה או תלמיד) לשאר הקבוצה, מתחילות התנגשויות.  וכאן נבחנת יכולתו של מורה טוב להחזיר את הכיתה לקצב משותף.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
he_ILHE_IL