הסתגלות: הגישה הביהייביוריסטית

המודל ההתנהגותי מבית מדרשם של ווטסון, תורנדייק, סקינר ובנדורה, פיתח שיטה מדעית לבחון את הקשר בין גירויים חיצוניים להתנהגות של בעלי חיים ובני אדם

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.