בין המורה לעצמו: מצבי קיצון בכיתה

תגובה המאופקת עוזרת לא לאבד שליטה על הכיתה וגם לא לאבד את כבוד המורה.  בנוסף גם התלמידים לא ירגישו מאוימים. וכך תלמדו שאיפוק הוא פתרון ועזר לשיעורים הבאים.

Advanced Course Search Widget

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.
מעבר לסרגל הכלים