ADD

ניהול ממלא מקום

מחקר שנערכים בעולם מספקים הצצה על היקף התופעה ועל הדרכים בהן ניתן להכשיר מורים מחליפים. ככלל, עומדים לרשות מנהלי בתי …Read More

שילוב והכלה02/04/2020

מה משותף לכיתה וטרמפולינה?

הרשת שכולם קופצים עליה   את התפקיד הניהולי של המורה ניתן לדמות לטרמפולינה ענקית שהתלמידים והמורה קופצים עליה. המורה מנסה …Read More

guyariv128/03/2020
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.