Uncategorized

הגננת כ'שאמאנית' וכרופאה

גזר הקסמים הוא דוגמה קטנה של כלי טיפולי. מדוע זה עבד? ראשית משום שהגזר היה למתנה אישית, לא שגרתית אותו …Read More

שילוב והכלה02/04/2020

גזר הקסמים

הדמיון המתפתח של ילדי הגן מקנה לגננת דרכים יצירתיות לטפל בילדים שמפריעים האם תפקידו של גן הילדים לחנך ילדים ברוח …Read More

טיפול רגשי בית ספרי02/04/2020

ניהול ממלא מקום

מחקר שנערכים בעולם מספקים הצצה על היקף התופעה ועל הדרכים בהן ניתן להכשיר מורים מחליפים. ככלל, עומדים לרשות מנהלי בתי …Read More

שילוב והכלה02/04/2020

גננת משלימה

אף שמילוי מקום בכיתה ובגן הילדים אינו תפקיד נוח, הוא עשוי להניב פירות חיוביים למרבית עובדי ההוראה במשרד החינוך מקומות …Read More

שילוב והכלה02/04/2020

מכשולים בכינון יחסים טובים בין מורה לתלמיד

לא קל לפתח רקמה עדינה של קשרים, אבל קל ומהיר להרוס אותה. יחסים הם כמו רקמה עדינה ושברירית שנחוץ להשקיע …Read More

guyariv129/03/2020

חינוך לאומנות ויצירה עם כריסטופר קלאודר

כריסטופר קלאודר הוא מורה ומחנך אנגלי שלימד שנים רבות בבתי ספר אנתרופוסופיים, וגם היה יו"ר ארגון הגג העולמי של בתי …Read More

guyariv128/03/2020

שמעתם על הרשת האירופית לחינוך חברתי-רגשי?

פרופ' אליעזר יריב   ENSEC  היא רשת של חוקרים ואנשי מקצוע אירופאים מתחומי החינוך ובריאות הנפש ששמו לעצמם למטרה לקדם …Read More

guyariv128/03/2020

האם בית ספר זקוק לספר חוקים?

בכל מדינה מתוקנת יש חוקה, או לפחות ספר חוקים המגדיר את מערכת היחסים שבין המדינה לבין האזרח. ספר החוקים לא …Read More

guyariv127/03/2020

האם עונשים בבית הספר מועילים?

לפני כמה שנים  ערכתי סקר בבית-ספר תיכון שעבדתי בו. ביקשתי לברר שתי שאלות: האם העונשים שהמורים השתמשו באותו מוסד אכן …Read More

guyariv127/03/2020
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.