תקציבי שילוב

תקציב שקלי לא מנוצל (עדכון)

תקציבי השתלבות והכלה באלפי בתי ספר לא נוצלו עדיין במלואם.בספטמבר (לקראת הסגר השני) הממשלה אישרה 400 מיליון ש"ח לתקציבי השתלבות …Read More

טיפול רגשי בית ספרי20/01/2021

מהו ה'תקציב השקלי' להשתלבות והכלה?

כל בית ספר בישראל מקבל תקציב בשקלים, שאותו מנהל/ת בית הספר יכולה להוציא לפי בחירתה על תוכניות שאושר ע"י משרד …Read More

טיפול רגשי בית ספרי16/09/2020

עדכון ספטמבר: תקציב שילוב והכלה

14 בספטמבר, 2020 האם התקציבים לתוכניות ההשתלבות וההכלה סוף סוף מגיעים לבתי הספר?בתחילת ספטמבר הודיעו המפקחים האזוריים למנהלי התוכניות המוכרות …Read More

טיפול רגשי בית ספרי16/09/2020
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.