מושגים

ביזור אחריות

חלוקת תפקידים למבצעים נוספים, חלוקת התפקידים מעצימה את האחריות של המבצעים הנוספים. לדוגמה:כשמנהל מחלק תפקידים לצוות העובדים ומעצים את האחריות …Read More

שילוב והכלה12/04/2020

יחסים בין אישיים בכיתה

 יחס בין אישי בכיתה משפיעה מאד על הקשר בן מורה לתלמיד , ומעצים את רגשות התלמיד והמורה.Read More

שילוב והכלה12/04/2020

הקבצת לימוד

מתכונת הוראה בה המורה מחלק את הכיתה לקבוצות תלמידים על פי כישוריהם או הישגיהםRead More

שילוב והכלה12/04/2020

יחס בין אישי

תהליך שמתרחש בתוך מערכת חברתית דינמית, כזו שמעצבת ומווסתת את ההתנהגות, ובטווח הארוך גם משפיעה על התוצרים. החומרים עליהם נבנים …Read More

שילוב והכלה12/04/2020

הרגלים

פעולות אוטומטיות שנעשות במועדים קבועים. קביעות והרגלים מצמצמים את העיסוק בשאלות ארגוניות ומפנות זמן ללמידה. Read More

שילוב והכלה12/04/2020

חינוך לשליטה פנימית

חינוך שמדגיש הפנמת נורמות וערכים חברתיים. בני אדם לומדים להוקיר ערכים אלה והתנהגותם מונעת מבפנים, מתוך סקרנות ורצון להצליח.  פעולות …Read More

שילוב והכלה12/04/2020

מנהיגות מעצבת בכיתה

מנהיג מעצב נמדד במונחי ההשפעה שיש לו בקרב מונהגיו: האם הם חשים אמון, הערצה, נאמנות וכבוד כלפיו, האם הם מונעים …Read More

שילוב והכלה12/04/2020
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.