Blog Layout 3

פסיכולוג מעטפ"ת לשרותך

תוכנית מעטפ"ת מבוססת על פרוטוקול שנחקר בקפדנות ועל כלי טיפול כתובים ומקוונים.  אבל עוד יותר מזה התוכנית מבוססת על צוות …Read More

טיפול רגשי בית ספרי16/02/2021

תקציב שקלי לא מנוצל (עדכון)

תקציבי השתלבות והכלה באלפי בתי ספר לא נוצלו עדיין במלואם.בספטמבר (לקראת הסגר השני) הממשלה אישרה 400 מיליון ש"ח לתקציבי השתלבות …Read More

טיפול רגשי בית ספרי20/01/2021

קשיי הסתגלות

השפה המקצועית והיומיומית כוללת לא מעט מלים שמתארות ילדים חסרי נימוס ומרדנים. 'התנהגות בעייתית', 'הפרעת התנהגות', 'בריון', 'מופרע', 'מטורלל', ועוד. …Read More

טיפול רגשי בית ספרי05/10/2020

מהו ה'תקציב השקלי' להשתלבות והכלה?

כל בית ספר בישראל מקבל תקציב בשקלים, שאותו מנהל/ת בית הספר יכולה להוציא לפי בחירתה על תוכניות שאושר ע"י משרד …Read More

טיפול רגשי בית ספרי16/09/2020

עדכון ספטמבר: תקציב שילוב והכלה

14 בספטמבר, 2020 האם התקציבים לתוכניות ההשתלבות וההכלה סוף סוף מגיעים לבתי הספר?בתחילת ספטמבר הודיעו המפקחים האזוריים למנהלי התוכניות המוכרות …Read More

טיפול רגשי בית ספרי16/09/2020

עדכון יולי: תקציבי שילוב והכלה

משרד החינוך, הקורונה, ותוכניות השילוב כידוע התקציב השקלי לתוכניות השתלבות והכלה עדיין לא הוגדרו ולא הועברו לבתי הספר.  ב-17 לחודש …Read More

טיפול רגשי בית ספרי15/09/2020

מעטפ"ת שילוב והכלה בתקופות קורונה

מערכת החינוך שרויה במצב של אי-ודאות בגלל המגפה. אי הודאות קיימת בכל הרמות – מרמת התלמיד וההורה, דרך רמת המורה …Read More

טיפול רגשי בית ספרי01/08/2020

מעטפ"ת: דיווח מהשטח

א"ג היא מחנכת כתה ח' בבית ספר ממלכתי בשרון מה קיבלתי ממעטפ"ת העבודה תרמה לי בכך שכעת אני יכולה להבין …Read More

טיפול רגשי בית ספרי14/07/2020

ההצלחה שלי במעטפ"ת – דיווח מקרה

ד"נ, מחנכת כיתה ד' במגזר הערבי בצפון השתתפה בפרוייקט מעטפ"ת בשנה"ל תש"פ רפלקציה על הקורס והמטלה: הקורס היה מעניין מאוד …Read More

טיפול רגשי בית ספרי14/07/2020

תוכנית מעטפ"ת: מחקר, פיתוח וממצאים ראשונים

מאת פרופ' אליעזר יריב החלטת משרד החינוך לשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות הגבירה מאד את העומס שמוטל ממילא …Read More

אליעזר יריב21/06/2020
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.