All posts by תוכנית שילוב

היכן לפרסם מחקר אקדמי?

שוק הספרים וכתבי העת המקצועיים בישראל הוא 'משק לשוני זעיר', כפי שמקובל לכנות זאת. ההיקף המצומצם של ערוצי פרסום כרוך …Read More

תוכנית שילוב13/04/2020

איך לבחור תחום מחקר אקדמי?

למי שחולם על קריירה אקדמית אין טעם לערוך מחקר חד פעמי, או לדלג מנושא לנושא. מוטב לבחור תחום התמחות. כך …Read More

תוכנית שילוב13/04/2020

כיצד למנוע שגיאות ייחוס במחקר

שגיאות ייחוס הן סוג של בעיות חשיבה שמביאות אותנו למסקנות לא נכונות, והן אינן כורח המציאות. קלי (Kelley, 1967), אחד החוקרים …Read More

תוכנית שילוב13/04/2020

איך בעיות רגשיות נמדדות ('הם ואנחנו')

החיפוש אחר הסיבות לאירוע כלשהו נעשה בראש וראשונה על פי האבחנה האם הגורם להתנהגות הוא 'חיצוני' לאדם  או 'פנימי'. היידר …Read More

תוכנית שילוב13/04/2020

להיות 'מנהל כיתה מצליח' – סדנא

כמה פעמים היום נאלצת לטפל בהפרעות ובעיות משמעת? ואתמול? ובשנה שעברה? אם האירועים האלה מתרחשים לעתים קרובות ומפריעים לכולכם בשגרת …Read More

תוכנית שילוב12/04/2020

ניווט שיעור: כלים ההופכים את השיעור ליעיל

הוראה משובחת איננה תוצאה של קסם או פרי של כישרון ייחודי. ניתן ללמוד כיצד ללמד, ישנם כלים שמסייעים להפוך את …Read More

תוכנית שילוב12/04/2020

הופעה בלונדון וקירשנבאום

פרופ' אליעזר יריב מתארח אצל לונדון וקירשנבאום בערוץ 10 ודן בסוגיות הבאות:האם יש להטיל שיעורי בית על הילדים?האם נכון שתלמיד …Read More

תוכנית שילוב12/04/2020

השתלמות ניהול כיתה

ניהול כיתה מתייחס לכל הפעולות שמורים נוקטים על מנת ליצור סביבה שתומכת ומעודדת למידה עיונית ולמידה רגשית-חברתית. ניהול כיתה נועד …Read More

תוכנית שילוב12/04/2020

שיחת משמעת – ספר על ניהול המשמעת בכיתה

מודל דו-שיח אפקטיבי במצבי קונפליקט בכיתההספר מציג מתכונת של כלי קיבול – דגם של שיחת משמעת, אשר המורה והתלמיד יוצקים …Read More

תוכנית שילוב12/04/2020

שקט בכיתה בבקשה

הספר מנתח מצבים שבהם מתרחשות הפרעות, מסייע להבין את המבנה החברתי של הכיתה, עוזר להכיר את אישיותם של התלמידים והמורים …Read More

תוכנית שילוב12/04/2020
© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.