מעטפ"ת שילוב והכלה בתקופות קורונה

מערכת החינוך שרויה במצב של אי-ודאות בגלל המגפה. אי הודאות קיימת בכל הרמות – מרמת התלמיד וההורה, דרך רמת המורה ובית הספר, הישוב ומערכת החינוך כולה. במצב הנוכחי החלטות מתקבלות לעיתים בהתראה מינימלית או אף ללא התראה כללה, ולפעמים קשה לחזות מראש את כוונות ופעולות משרד החינוך.

ניהול בתנאי אי ודאות

ואולם, לאחר מספר חודשים כבר הצטבר נסיון מעשי רב, הן בהשפעת הקורונה, והן בהתנהלות של משרד החינוך, שמאפשר לחזות אפשרויות שונות גם אם לא לדעת איזו מהן תתממש. במהלך השנה הקרובה 3 סוגים עיקריים של סוגי שינויים בתפקוד של בתי הספר.

 1. הפסקה זמנית של הלימודים
  בכיתה, שכבה, או בכל בית הספר בגלל הדבקה או אף חשש להדבקה.
  במצב כזה הפעילות הפרטנית שלנו מול המורים, ושל המורים מול התלמידים יימשכו. הפעיללות הקבוצתית והסדנאות ייפסקו או יעברו לזום.
 2. לימודים מקוונים בחלק מימות השבוע
  במצב כזה נשאף לקיים את הפעילויות עם המורים כאשר הם נמצאים בבית הספר ונבקש שגם ההתערבות שלהם תיערך, עד כמה שניתן, בבית הספר;
 3. מתכונת מקוונת מלאה
  במיוחד אפשרית בשכבות הגבוהות.
  במצב כזה נעביר מקסימום פעילות לזום עם דגש על קורסים מקוונים וקשר טלפוני.
  קושי משמעותי הוא השפעה על המוטיבציה של כל המורים והתלמידים.

התנהלות במצבי התפרצות

במצב של התפרצות מלאה או חלקית יש חשיבות לשמירה על המשכיות התהליך ושימור הקשר שלנו מול בית הספר והמורים, ושלהם מול התלמידים וההורים.
גם כאן נצבר כבר מספיק ידע ונסיון מהחודשים הראשונים שמאפשר לדעת מהן האסטרטגיות היעילות ביותר, אבל חשוב להפעיל יצירתיות וגמישות כדי ליצור אסטרטגיות חדשות (או לאפשר למורים ולתלמידים להמציא כאלו).

קשר ישיר מורה-תלמיד

מניסיון השלב הראשון של המגפה, כשהתלמידים הסתגרו בבתיהם והמורים התבקשו לשמור על קשר ישיר עמם. גם במצב של לימודים מרחוק בשנה הבאה המנהלים ינחו את המורים לקיים קשר שוטף. הדבר מתאים גם לתוכנית שלנו – מתן סיוע מקוון או טלפוני לתלמיד.

סוגי מצוקות ודרכי התערבות

מצב של סגר מגביל ומרדד את החיים החברתיים והרגשיים של התלמידים. להערכתנו נראה פחות קשיים של החצנה. לדוגמה, יפסקו תופעות של הפרעות בשיעור ויתמעטו סכסוכים בין תלמידים. לעומת זאת יתגברו מצוקות של הפנמה (בדידות, חרדות). אם הניתוח הזה נכון הוא מגביר את החשיבות של שיחות תמיכה אבל מצמצם את סוגי הקשיים שהמורה יוכל לסייע בהם.

התערבות מרחוק והשתלמות מרחוק

לתקשורת מרחוק יש השלכות על איכות ההתערבות והיא תהיה כנראה יותר קצרה ושטחית. לפיכך ההתערבות של המורים תהיה שונה מזו שנעשית פנים אל פנים וגם המעקב שלנו אחרי התוצאות ייצטרך להתעדכן באופן רצוף ומיידי כדי לייצר אמות מידה להתקדמות וסימני תקלות.

במקביל, גם ההדרכה שלנו למורים תשתנה. סגירות זמניות או חלקיות יאפשרו להמשיך במתכונת המתוכננת אבל בלוחות זמנים שונים, ויחייבו גמישות גם מצד הפסיכולוגים שלנו גם מצד בית הספר.
שכבות ומורים שילמדו מרחוק באופן קבוע (כאמור, סביר בעיקר לשכבות הגבוהות) יחייבו לערוך את כל ההשתלמות באופן מקוון. לשם כך נצטרך לבנות את השיעורים עם הרבה מאד קטעים קצרים מצולמים ומטלות קצרות לביצוע.

מחקר בתנאי ריחוק

כל השינויים שציינו משפיעים גם על ניהול המחקר שלנו ועל מאפייני המשתנים הבלתי תלויים: (א) היכן נערכת ההתערבות (משפחה / בית הספר); (ב) סוג המצוקות; (ג) שיטת ההתערבות (פנים-אל-פנים / מקוונת). היתרונות: היווצרות קבוצה התערבות נוספת (מקוונת) שמאפשרת להשוות לשתי הקבוצות האחרות (התערבות בבית הספר / ביקורת-ללא התערבות) .

מן הסתם התוקף והייצוגיות של המחקר שלנו ייפגם, אבל סביר שנגלה דברים רבים שאותם לא ניתן לחזות מראש כך שהמחקר ייתן לא פחות מידע – פשוט מסוג אחר. כמו כן זה הולך להיות המצב של כולם ולכן הפגם הזה יתקבל בסלחנות….

0 responses on "מעטפ"ת שילוב והכלה בתקופות קורונה"

Leave a Message

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.