תוכנית מעטפ"ת: מחקר, פיתוח וממצאים ראשונים

מאת פרופ' אליעזר יריב

החלטת משרד החינוך לשלב תלמידים עם צרכים מיוחדים בכיתות רגילות הגבירה מאד את העומס שמוטל ממילא על המורים. ההחלטה הזו עלולה להגביר עוד יותר את תופעת הפער הטיפולי, כאשר ילדים ומתבגרים שסובלים מצוקות נפשיות לא מקבלים סיוע מרשויות המדינה. כדי לצמצם פער זה מציע ארגון הבריאות העולמי שהפסיכיאטרים והפסיכולוגים המעטים שפועלים בשטח יכשירו אנשים שמוכנים לתת סיוע נפשי לאותם ילדים. את המתכונת הזו פיתחתי במהלך שש שנים של הוראה בחוג לחינוך משלב. תוכנית מעטפ"ת (מערך טפול תומך) מבוססת על שיתוף פעולה בו פסיכולוג חינוכי מדריך גננת או מורה כיצד לסייע לתלמידיה.

בהתאם לפרוטוקול שנבנה במיוחד לתוכנית, הסטודנטיות, כולן מורות בכירות, התבקשו לבחור תלמיד עם קשיים רגשיים וחברתיים ולבקש את הסכמתו והסכמת ההורים לערוך התערבות. בהמשך הן אספו עליו מידע וגם למדו עקרונות וכלים שמקנים מיומנויות חברתיות רגשיות (מח"ר). בשיחת היוועצות עם הפסיכולוג הם ניתחו את המידע שנאסף, קבעו מטרה אחת ותכננו את התערבות שנמשכה 6-8 שבועות והקנתה מיומנויות נחוצות.

שיטת המחקר

במסגרת מחקר הערכה מבוקר שבחן את אפקטיביות התוכנית נאספו נתונים משני מקורות בלתי תלויים: (א) 79 סטודנטיות לתואר שני בהוראה (מהן 42% גננות והשאר מורות בבי"ס יסודיים וחטיבות ביניים) שלמדו אצל המחבר. כל אחת התבקשה לבחור שני תלמידים בכיתתן עם קשיי התנהגות לערוך הגרלה מי מהם יקבל ממנה סיוע (קבוצת ניסוי N=79) ומי ישובץ לקבוצת ביקורת (N=75); (ב) 78 מורות עמיתות (או סייעות בגן) שלימדו באותן כיתות והכירו את התלמידים אבל לא ידעו את תוצאות ההגרלה ולא היו שותפות להתערבות.

לצורך מחקר הערכה נבנה שאלון בן 32 פריטים שבדק את הסתגלות התלמידים על פני חמישה ממדים – שייכות, הגנה, לימודים, איזון בהתנהלות וכן כיוון בחיים. המהימנות הכוללת של הכלי (אלפא קרונבך 0.89) ושל כל אחד מהממדים, היו טובים. השאלון הועבר לפני תחילת ההתערבות, בסיומה ובשליש מהמקרים גם כעבור 3 חודשים. לא נמצאו כל הבדלים בין שתי הקבוצות לפני תחילת ההתערבות.

ממצאים

בהשוואת המדידות לפני ואחרי התוכנית נמצא שחלה ירידה משמעותית בשכיחות בעיות התנהגות של התלמידים שקיבלו סיוע, בהשוואה לקבוצת ביקורת. ועוד התברר מהדוחות שהסטודנטיות הגישו בתום ההתערבות שהקורס העשיר את הכלים ושיפר את תחושת המסוגלות שלכן לטפל בהתנהגות לא מסתגלת.

21/06/2020

0 responses on "תוכנית מעטפ"ת: מחקר, פיתוח וממצאים ראשונים"

Leave a Message

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.