הגדרות תוכנית מעטפ"ת במשרד החינוך

הצגה של פרוייקט מעטפת באוניברסיטה הקתולית בפראגמשרד החינוך אישר בינואר 2020 את תוכנית מעטפת כחלק מסל התוכניות של המשרד. במסגרת זו התוכנית תהיה זמינה לבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכוניים החל משנה"ל תשפ"א.

מעטפ"ת נותנת מענה אפקטיבי ומבוסס ראיות של בית הספר למצוקות רגשיות-חברתיות של תלמידיו דרך פרוטוקול מובנה, סדנאות קבוצתיות וליווי אישי ומקוון ממדריכים מוסמכים. צוות בית הספר לומד שפה פדגוגית וכלים ייעודיים שמאפשרים לסייע למספר רב של תלמידים.

הבעיה:

מחקרים בעולם ובארץ מצביעים על 'פער טיפולי': עקב בעיות של סטיגמה ומחסור במטפלים ובמשאבים, מעט ילדים מקבלים עזרה פסיכולוגית. זאת, לעומת מספר הולך וגדל של ילדים הזקוקים למענה כזה, במיוחד עם החלת תכנית 'ההכלה'.

הפתרון:

תכנית מעטפ"ת נותנת למורים כלים מקצועיים שמאפשרים להם לסייע לתלמידים באופן שיטתי ויעיל. התכנית מגדילה משמעותית את היקף המענה הרגשי-חברתי לתלמידים, תוך שיפור האקלים בכיתות. זאת, באמצעות דגם מערכתי של שיתוף פעולה בין הסביבות המחנכות והעצמתן. המורים ירכשו את המיומנויות תוך כדי התנסות מבוססת פרוטוקול של איתור והקניית מיומנויות חברתיות-רגשיות. ההתנסות של המורים תהיה בליווי של מדריך מעטפ"ת (פסיכולוג חינוכי). בתכנית זו, בית הספר ילמד דרך חדשה להבין את קשיי הילד ולהמשיגם בהתאם לרקע תיאורטי עשיר. בהתערבות שהמורה עורכת עם התלמיד, היא מלמדת אותו את המיומנויות הרגשיות-חברתיות הדרושות לו, כדי לשפר את הסתגלותו לבית הספר. בנוסף, התכנית תכשיר צוות 'טיפול בפרט' לעבודה מערכתית ופרטנית עם תלמידים מתקשים. כך תיווצר בבית הספר קבוצה מקצועית שמעצימה את המורים, משפרת את הליכי ההכלה ומגדילה מאוד את מספר התלמידים המקבלים סיוע. תכנית מעטפ"ת תקנה להורים הכשרה כיצד לטפח את המיומנויות החברתיות-רגשיות של ילדיהם, על מנת לסייע להם להסתגל טוב יותר בבית הספר. היבט ייחודי של התכנית עוסק בהקניית כלים בניהול כיתה הטרוגנית, הכשרה זו מבוססת על מחקרים חדשניים של פרופ' אליעזר יריב וכן על תשתית תאורטית רחבה.

אוכלוסיית יעד

כלל התלמידים א-יב, מתקשים התנהגותית, עם צרכים מיוחדים, רקע סוציואקונומי נמוך, ילדים ונוער בסיכון, לקויות למידה והפרעות קשב, כלל ההורים, צוות חינוכי.

בהמשך ניתן להרחיב את הפעילות גם לגנים, לפי השינוי בהגדרות משרד החינוך.

יעדי התכנית

  • הכלה רגשית: ההנהלה ומדריך מעטפ"ת בונים צוותי פעולה לצורך תמיכה הדדית והכלת התלמידים.
  • הכלה פדגוגית: מדריך מעטפ"ת מכשיר מורים להתערבות ישירה ומקנה לצוות הייעוצי הדרכה וליווי.
  • הכלה ארגונית: התכנית בונה שפה פדגוגית של עבודה משולבת שנותנת תמיכה לתלמידים רבים ולצוות.

דרכי פעולה

  1. השתלמות בית ספרית:  מדריכי מעטפ"ת יערכו מפגשי השתלמות למליאה על כלים בניהול כיתה הטרוגנית. בנוסף, הצוות החינוכי יתרגל הקנייה של מיומנויות חברתיות-רגשיות וילמדו את תאוריית 'ההסתגלות' לשיפור תפקודם של התלמידים בבית הספר.
  2. הדרכות למחנכים: מדריכי מעטפ"ת יערכו הדרכות אישיות למחנכים ולצוות 'טיפול בפרט' בה יילמדו כלים מעשיים ייחודיים המסייעים להכלה של כלל התלמידים בכיתה הטרוגנית.
  3. סדנאות מורים מקצועיים: מדריכי מעטפ"ת יערכו ביחד עם המורים סדנאות הכלה.
  4. סדנאות הורים: מדריכי מעטפ"ת יערכו סדנאות עם הורים.
  5. אונליין: ליווי מקוון לבית הספר דרך מדריכי מעטפ"ת למורים.

תוצאות מצופות

בהמשך למחקר שהצביע על שיפור משמעותי אצל ילדים בקבוצת ניסוי שעברו התערבות, בהשוואה לקבוצת ביקורת, אנו מצפים לשיפור אקלים חברתי רגשי בבית הספר, עליה בתפקוד הריגשי-חברתי של תלמידים לצד ירידה בשכיחות בעיות משמעת,  קידום יכולת צוות בית הספר בהכלה והתמודדות עם קשיים רגשיים

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.