בחן את עצמך: מה סגנון ניהול הכיתה שלך?

איך אתה מנהלת את הכיתות שאת מלמדת? האם את מעדיפה סמכות או תומכת בגישה שוויונית? האם אתה קשוח או רך? שמא את מצדד בתקנונים ואולי דווקא מעדיף שיחה פתוחה "על הכול" עם התלמידים שלך? לפניכם שישה סגנונות שניסח חוקר הולנדי. בחנו את עצמכם לאיזה מהם אתכם הכי מתאימים.

 1.  ניהול כיתה שמבוסס על שליטה חיצונית
  חינוך מתרכז בפיקוח על התנהגות התלמידים.
  פעולות אופייניות לגישת "המקל והגזר": תצפית קפדנית על התנהגות תלמידים, הדגמה כיצד יש לפעול, מתן שבח על התנהגות רצויה, גינוי ונזיפה בתלמידים מפריעים.
  רוצים יותר? הנה הסבר על איך להעניש בחוכמה ובעקביות
 2. ניהול כיתה שמבוסס על שליטה פנימית,
  חינוך שמדגיש הפנמת נורמות וערכים חברתיים.
  פעולות אופייניות: הקניית מיומנויות רגשית וחברתיות, בנייה של יחסים אכפתיים בכיתה, הצבת גבולות ברורים והוגנים להתנהגות, חלוקת אחריות עם התלמידים על התנהלות הכיתה, הסבר של החלטות ומעשי המורה.
  רוצים יותר?  הנה הסיפור על שני אמנים ואיך לעורר השראה בלמידה
 3. הגישה האקולוגית
  מדגישה את חשיבות ארגון הסביבה הלימודית וגם את הקשר שלה לעולם שבחוץ.
  פעולות אופייניות: פיתוח של שגרה, נהלים ונורמות לימודיות, קביעת כללים בהירים בתחילת השנה ואכיפתם השיטתית, ניהול חלק של מעברים במהלך השיעור, שימוש בתקשורת וברמזים לא מילוליים לטיפול בהפרעות, התייחסות שקטה ופרטנית שאינה מפריעה למהלך השיעור.
  רוצים יותר?   הנה הסבר על תקנוני בית-ספר, ועמדת משרד החינוך
 4. גישה שממוקדת בשיח,
  לפיה ההתרחשויות בכיתה משקפות את איכות התקשורת בין המורה לתלמידים.
  פעולות אופייניות: עריכת תצפיות בהתרחשויות לא שגרתיות והפקת תובנות על התלמידים, הקשבה פעילה לילדים, מתן מרחב וזמן להפנים ולתרגל את התכנים הנלמדים, מודעות כיצד דפוסי השיח של המורה מעצבים את ההתנהלות הכיתתית, מניעת הסלמה של סכסוכים.
  רוצים יותר?  הנה הסיפור של כריסטופר קלאודר, פרופסור לחינוך ואנתרופוסוף.
 5. גישה שממוקדת בתוכנית הלימודים
  בגישה זו המורה נשען על התכנים והשיטות שיגרמו לתלמידים להתעניין בנושאים הנלמדים.
  פעולות אופייניות: בחירת חומרים מעניינים, מתן תרגילים מאתגרים לתלמידים המוכשרים, הצגת מטלות רלוונטיות ואותנטיות, שימוש בתכנים ודוגמאות אמתיות, הוראה באמצעות מגוון של תכנים ושיטות הוראה, שימוש בסוגים שונים של הערכה ומבחנים.
 6. גישה בין-אישית,
  זו גישה שבוחנת את הקשר בין סגנון המנהיגות של המורה לאקלים הכיתה ולהתנהגות התלמידים. פעולות אופייניות: הפגנת סמכותיות ושליטה, הפגנת קרבה לצד פיקוח ואכיפה, ביטוי של רגשות ותחושות, עידוד למנהיגות של תלמידים, המחשה שניתן לפתור סכסוכים באמצעות הידברות, הבעת עניין בתלמידים, הקשבה לילדים בעניינים לימודיים ואישיים.
  רוצים יותר?  יש רשת שלמה של חוקרים אירופיים שחוקרים את הצד הרגשי של למידה

איזה סגנון ואולי שני סגנונות מייצגים הכי טוב את ההוראה שלכם? זכרו, המגוון הרחב הזה ממחיש שיש דרכים שונות ללמד ולנהל כיתה, לכל אחת מהן יש יתרונות וחסרונות ובכל גישה ניכרות השפעות של גישות אחרות. מובן שבמציאות הכיתתית לא ניתן לאמץ סגנון אחד "טהור", ונחוץ לעתים להשתמש בכלים שונים. אבל גם אתם "אדוקים" בגישה שלכם, נסו לאמץ גישות פחות מוכרות לכן. אולי תגלו שהן עוזרות לכם לשפר את התפקוד שלכם כמורים יותר מקצועיים וכמנהיגים.

© 2021 eliezeryariv.com . All rights reserved.